NOEAA

berg-borgar-hogetveit

Borgar Høgetveit Berg

(berg-borgar-hogetveit)
   Edit member profile    All Members
Member
Name: Borgar Høgetveit Berg
Nationality: Norwegian
Residence: Oslo
Languages: Scandinavian, English
Academic degrees: Cand.jur. University of Oslo (1997)
Firm
Firm Name: The Norwegian Supreme Court
Firm Country: Norway
Firm Phone: 22035900
Firm Email: post@hoyesterett.no
Firm Website: www.hoyesterett.no
General Arbitration Experience

Co-arbitrator in two arbitrations under the ICC rules.


Chair, sole arbitrator and co-arbitrator in several national ad hoc arbitrations.


Lead counsel in several international institutional arbitrations and national ad hoc arbitrations.


Extensive experience as litigator in Norwegian courts.

Work history

Judge of the Supreme Court, 2017 -


Partner Thommessen, Oslo office, 2008-2016


Lawyer Thommessen, Oslo office, 2005 - 2007


Appeals Court Judge, Hålogaland Court of Appeals, Tromsø, 2003 - 2004


Senior associate, Attorney General - Civil Affairs (Norway), 2000 - 2003 and 2004 - 2005


Research assistant, Institute of Private Law, University of Oslo, 1995 - 1996

Oil, Gas and Energy Contract Law

Counsel in several arbitrations on renewable energy.

Construction and Oil-service Law

Co-arbitrator and lead counsel in several disputes on construction contracts.

Publications
Joint appointment of Arbitrators - the Norwegian approach - Scandinavian Studies in Law Volume 63 (Sc.St.L.) (2016)
Avtalt prosess - Voldgift i praksis (Universitetsforlaget, 2015)
Gruppesøksmål - Tvistelova kapittel 35 med kommentarer (Gyldendal akademisk, 2012)
Tinglysing - Lov om tinglysing med kommentarer (Cappelen Akademisk Forlag, 2009)
Partshjelp (hjelpeintervensjon) ved voldgift? (Tidsskrift for Forretningsjus (TFF), 2008)
Voldgiftsloven med kommentarer (Oslo: Gyldendal akademisk, 2006)
Voldgiftsretter og EFTA-domstolen. Voldgiftslovens gordiske knute (Tidsskrift for Forretningsjus (TFF), 2006)
Hevd. Lov om hevd med kommentarer (Oslo: Cappelen Akademiske Forlag, 2005)
Sjur Brækhus: Omsetning og kreditt 2. Pant og annen realsikkerhet (3. utg. ved Borgar Høgetveit Berg) (Oslo: Universitetsforlaget, 2005)